اقامت اتریش از طریق اثبات تمکن مالی

 

اقامت اتریش

اتریش در قلب اروپا قرار دارد ، فرهنگ غنی و مرکزی در اروپای مرکزی دارد و به صنعت حمل و نقل مشهور است.

اتریش یکی از تنها دو کشور در اتحادیه اروپا است که برنامه های «شهروندی با سرمایه گذاری» یا «شهروندی اقتصادی» را ارائه می دهد.

این برنامه ها به افرادی که سرمایه گذاری قابل توجهی در رشد اقتصاد اتریش دارند ، تابعیت اعطا می کنند.

اقامت اتریش از طریق اثبات تمکن مالی

الزام به حضور حداقل 6 ماه در سال

الزام به ثبت نام و حضور فرزندان در مدارس

الزام به اجاره واقعی ملک

صدور اقامت 1 ساله در بدو ورود بعداز یکسال دوباره یکساله تمدید و سپس اقامت 3 ساله دریافت می نمایید.

 اقامت های تحصیلی به اقامت دائم منجر نمی شود .

الزام به پرداخت بیمه  سالیانه حداقل 800 یورو  برای هریک از اعضا خانواده

الزام به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و یا مدرک A1 آلمانی

الزام به نشان دادن درآمد ثابت در ایران

زمان انجام این فرآیند بین 1 تا 1.5 سال به طول می انحامد. دلیل این امر محدودیتی است که اداره مهاجرت اتریش برای تعداد متقاضیان این نوع اقامت قائل است.

زمان اقدام برای اخذ اقامت، سالیانه به مدت یک هفته در ماه ژانویه می باشد.

در بهترین حالت در صورتی که پرونده متقاضی تا قبل از پرشدن ظرفیت ارسال شده باشد مجوز اقامت از طرف سفارت صادر خواهد شد. در غیر این صورت متقاضی باید تا ژانویه سال بعد منتظر بماند.

خدمات :

• مشاوره در مورد شانس موفقیت خود قبل از تشکیل پرونده خود؛
• مشاوره حقوقی و مالیاتی قبل از مهاجرت به شما ارائه می دهد.
• شما را با تهیه مستندات پشتیبانی راهنمایی می کند.
• بررسی و تهیه کلیه مستندات پشتیبانی برای ارسال.
• مکاتبات و ارتباط با مقامات دولتی از طرف شما در طی مراحل درخواست.
• ارائه به روزرسانی های مداوم در مورد پیشرفت برنامه.

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293421

02126293449

02126293418

اقامت اتریش از طریق ثبت شرکت