اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت

دریافت اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت
سرمایه مورد نیاز برای دریافت اقامت از این طریق خرید ملک حداقل از مبلغ یکصدو پنجاه هزار دلار استرالیا
و شرط حضور ندارد
اقامت دایم پس از ۵ سال

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸

۰۲۱۲۶۲۱۱۱۴۵

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۰۷

 

Sending
User Review
۰ (۰ votes)