اقامت نیوزلند ازطریق ویزای کارآفرینی و بیزینس

یکی از پرطرفدارترین روش های اخذ اقامت نیوزلند مهاجرت از ظریق ویزای کارآفرینی و بیزینس می باشد
شخص متقاضی باید دارای بیزینس فعالی در ایران باشد و بیشترین امتیاز به افرادی تعلق می گیرد که دارای ۱۰ سال سابقه بیزینس باشند
مجموع داراییهای نقدی و غیرنقدی در ایران حداقل سیصد هزار دلار استرالیا باشد حدود نهصد میلیون تومان
طرح توجیهی یا بیزینس پلن شخص متقاضی باید مورد تایید اداره مهاجرت نیوزلند قرار بگیرد
سن متقاضی زیر ۶۰ سال
مبلغ سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ هزار دلار نیوزلند و استخدام دو کارمند به مدت دو سال در نیوزلند و یا سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار و استخدام یک نفر
مدت زمان اخذ اقامت اولیه از زمان ارسال مدارک ۳ الی ۶ ماه

Sending
User Review
۰ (۰ votes)