Welcome to Eranmehr a immigration company

Talk to expert

+982122040581

Apply Now

Business Phone

00982122040569

Contact time

Sat-Fri.: 9.00-18.00

Mail Us

info(at)eranmehr.com

انواع ویزاهای استرالیا

دی ۸, ۱۳۹۰BY Admin ( 0 ) Comment

🌀♦️ انواع ویزاهای استرالیا ♦️🌀

✅ ۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
✅ ۲- ویزاهای تحصیلی
✅ ۳- ویزاهای ازدواج و نامزدی
✅ ۴- ویزاهای سرمایه گذاری
✅ ۵- ویزاهای توریستی

در گذشته به طور کلی ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت (نیروی کار ماهر و متخصص) به چند دسته ویزاهای (۱۷۵,۱۷۶,۴۷۵ از خارج استرالیا) و (ویزاهای ۸۸۵،۸۸۶،۴۸۷ از داخل استرالیا) تقسیم بندی می شد که در حال حاضر به ۳ گروه کاهش می یابد و دیگر خارج یا داخل استرالیا بودن مطرح نیست.

🔴 دسته بندی این ویزاها عبارتند از

💢 ۱- ویزای
کلاس ۱۸۹ جایگزین ویزاهای ۱۷۵ و ۸۸۵
(Skilled Independent)

💢 ۲- ویزاي
کلاس ۱۹۰ جایگزین ویزاهای ۱۷۶ و ۸۸۶
(Skilled Sponsored)

💢 ۳- ویزای
كلاس ۴۸۹ جایگزین ویزاهای ۴۷۵ و۴۸۷
(Skilled Independent Regional)

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۴۹

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸

Leave Comments