🌀♦️ انواع ویزاهای استرالیا ♦️🌀

✅ ۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
✅ ۲- ویزاهای تحصیلی
✅ ۳- ویزاهای ازدواج و نامزدی
✅ ۴- ویزاهای سرمایه گذاری
✅ ۵- ویزاهای توریستی

در گذشته به طور کلی ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت (نیروی کار ماهر و متخصص) به چند دسته ویزاهای (۱۷۵,۱۷۶,۴۷۵ از خارج استرالیا) و (ویزاهای ۸۸۵،۸۸۶،۴۸۷ از داخل استرالیا) تقسیم بندی می شد که در حال حاضر به ۳ گروه کاهش می یابد و دیگر خارج یا داخل استرالیا بودن مطرح نیست.

🔴 دسته بندی این ویزاها عبارتند از

💢 ۱- ویزای
کلاس ۱۸۹ جایگزین ویزاهای ۱۷۵ و ۸۸۵
(Skilled Independent)

💢 ۲- ویزاي
کلاس ۱۹۰ جایگزین ویزاهای ۱۷۶ و ۸۸۶
(Skilled Sponsored)

💢 ۳- ویزای
كلاس ۴۸۹ جایگزین ویزاهای ۴۷۵ و۴۸۷
(Skilled Independent Regional)

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸

۰۲۱۲۶۲۱۱۱۴۵

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۰۷

 

 

 

 

Sending
User Review
۰ (۰ votes)