Welcome to Eranmehr a immigration company

Talk to expert

+982122040581

Apply Now

Business Phone

00982122040569

Contact time

Sat-Fri.: 9.00-18.00

Mail Us

info(at)eranmehr.com

انواع ویزای اقامت استرالیا

دی ۲۹, ۱۳۹۰BY Admin ( 0 ) Comment

انواع ویزای اقامت استرالیا

ویزای ۱۸۹

ویزای ۱۸۹ اقامت دائم استرالیا بوده و محدودیت محل زندگی ندارد. حداقل ۶۰ امتیاز برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای ۱۸۹ لازم می باشد. اگر رشته ی شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا SOL است امتیاز خود را محاسبه کنید. اگر ۶۰ امتیاز دارید کافی است و می توانید اقدام کنید.

نحوه دریافت ویزای ۱۸۹

ویزای ۱۹۰

اقامت دائم استرالیا بوده و فقط ۲ سال اول محدودیت زندگی در ایالت مشخص شده را دارید. حداقل ۶۰ امتیاز برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای ۱۹۰برای متقاضی لازم می باشد. با توجه به اینکه ایالت موردنظر نیز ۵ امتیاز به شما کمک میکند، شما ۵۵ امتیاز دیگر نیاز دارید. اگر رشته شما در لیست مشاغل موردنیاز استرالیا STSOL یا SOL است امتیاز خود را برای این ویزا محاسبه کنید.

نحوه دریافت ویزای ۱۹۰ با اسپانسر ایالتی

ویزای ۴۸۹:

ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله ی استرالیا بوده در حالی که ۲ سال اول زندگی خود را می بایستی در یکی از مناطق مشخص شده استانی باشید و حداقل ۱ سال مشغول به کار در آن منطقه باشید، البته الزامی نیست در رشته خود کار کنید.

از ۶۰ امتیاز مورد نیاز، استانی که به شما دعوت نامه میدهد ۱۰ امتیاز به شما کمک کرده و شما نیاز به ۵۰ امتیاز دیگر دارید تا ۶۰ امتیاز لازم برای ویزای ۴۸۹ را بدست آورید.

نحوه دریافت ویزای ۴۸۹ با اسپانسرشیپ فامیلی

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۴۹

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸

Leave Comments