شرایط سرمایه گذاری و اقامت مالتا

خرید ملک به ارزش 350.000یورو حداقل برای پنج سال،یا اجاره پنج ساله ی ملکی به مبلغ 16000یورو در سال.
کمک به توسعه ملی و اجتماعی
سرمایه گذاری در سهام(اوراق قرضه) به مدت پنج سال به ارزش 150.000یورو
در خواست ها باید براساس مقررات بین المللی باشد و با مراجعه به مراجع قانونی اسناد زیر را همراه داشته باشند.
گواهی سلامت برای تمام متقاضیان که مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های مسری است،دارا باشند.
گواهی معتبر پلیس.
تاییدیه ی حمایت مالی افراد 18سال.
صلاحیت لازم
۱)گواهی پلیس صادر شده توسط مقامات صالح در کشور مبدا و یا کشوری که متقاضی در ان برای مدت شش ماه

۲)متقاضی و وابستگان او در دادگاه نباید مجرم شناخته شوند.
۳)متقاضیان در زمان درخواست نباید در لیست پلیس بین الملل جنايي باشند.
۴)متقاضيان نبايد تهديد براي امنيت ملي،سياست عمومي يا سلامت عمومي باشند.
۵)متقاضيان نبايد تحت اتهاماتي چون:پول شویی،تروریست و دیگر جرایم باشد.
متقاضیان نباید جرم های زیر از قبیل‌:
کودک آزاری
تجاوز به عنف
آدم ربایی
مرتکب شده باشند .
متقاضیان نباید مجرم شناخته بشوند .
مراحل درخواست
هردرخواست باید مستقیما ویا از طریق نماینده ارائه شود .

شرایط سرمایه گذاری و اقامت مالتا

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293418

02126293407