دریافت اقامت لهستان

دریافت اقامت در لهستان برای هر فرد خارجی مجاز است طبق قانون شرکتی را در کشور لهستان راه اندازی کند و فقط با یک سهامدار به ثبت برساند و آن را اداره کند. به افراد متأهل پیشنهاد می شود که شرکت را با دو یا سه نفر به ثبت برسانند. حداقل سرمایه ی مورد نیاز [...]

کانال تلگرام اقامت اروپا

میتوانید مطالب ما را از کانال تلگرام دنبال کنید ادرس ما در تلگرام : https://t.me/eghamateurop              ادرس کانالهای اقامت اروپا  ادرس لینک تلگرام پناهندگی  اقامت اروپا  پناهندگی ترکیه  تلگرام و شبکه های اجتماعی‎  راهنمایی و مشاوره اقامت اروپا و مهاجرت به اروپا  کانال اقامت اروپا  کانال تلگرام  کانال تلگرام اقامت [...]