نروژ از جمله کشورهای اسکاندیناوی و عضو شینگن می باشد، نروژ جزو کشورهای با