ویزای تضمینی شینگن شرایط و مدارک مورد نیاز( اصل و کپی ) جهت اخذ  : اصل گذرنامه با حد