ویزای استارت آپ کانادا

ویزای استارت آپ کانادا

استارت آپ کانادا

برنامه ویزای استارت آپ و راه اندازی کسب و کار فدرال

Federal Start-Up Visa Program
ویزای استارت آپ، برنامه مهاجرت به کانادا از طریق شروع بیزینس و اشتغال زایی است.

این برنامه کارآفرینان مهاجر را که
دارای مهارت و پتانسیل ایجاد شغل و بیزینس در کانادا هستند، هدف قرار می دهد.

این افراد بایستی شرایط زیر را داشته باشند:

– نوآور و خلاق باشند؛
– قابلیت ایجاد شغل برای کانادایی ها را داشته باشند؛
– بتوانند در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند.
برنامه ویزای Start-Up ، اقامت دائم را به کارآفرینان مهاجر اعطا می کند و به آنها کمک می کند تا شرکت های خود را در
کانادا راه اندازی کنند. متقاضیان بایستی با سازمان های بخش خصوصی در کانادا ارتباط برقرار کنند تا بتوانند بودجه، راهنمایی
و تخصص موردنیاز برای افتتاح و اداره کسب و کار شرکت خود در کانادا را به دست بیاورند.

الزامات و شرایط لازم / ویزای استارت آپ کانادا

– ارائه business plan قوی با ایده نوآورانه و خلاق
– دارا بودن حداقل شرط زبان به انگلیسی یا فرانسوی ) CLB 5 معادل ایلتس 4.5 در تمام مهارت ها(
– بودجه کافی برای اسکان در کانادا )در زمان اپلای 13 الی 16 هزار دلار کانادا برای خانواده های یک و دو نفره(
– برنامه ریزی برای سکونت در هر استانی در کانادا غیر از استان کبک؛
– پشت سر گذاشتن مجوزهای امنیتی و پزشکی کانادا.
– نامه حمایت تجارت توسط یکی از سازمان های موردتایید کانادا )با توجه به نوع فعالیت بیزینس و ساپورت مالی آنها
از 75 تا 200 هزار دلار کانادا(.
– اثبات رعایت الزامات مالکیت.
حداکثر پنج نفر از ملیت های مختلف می توانند متقاضی اقامت دائم به عنوان بخشی از یک بیزینس تجاری تحت
برنامه ویزای استارت اپ باشند.

جزئیات سرمایه گذاری /ویزای استارت آپ کانادا

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC) ( تعدادی صندوق سرمایه گذاری، گروه های سرمایه گذار و سازمان های
کمک دهنده تجاری venture capital funds, angel investor groups, and business incubator organizations برای مشارکت در برنامه استارت اپ ویزا در نظر گرفته است.

متقاضیان موظف هستند حداقل سرمایه گذاری را برای شروع کار خود در کانادا فراهم کنند.

سرمایه موردنیاز از طریق صندوق سرمایه گذاری در کانادا حداقل باید 200،000
دلار و سرمایه موردنیاز از طریق گروه سرمایه گذاری انجل حداقل 75،000 دلار می باشد. متقاضیان نیازی به تأمین سرمایه
گذاری از سازمان های انکوباتور تجاری ندارند اما لازم است تا در یک برنامه انکوباتور تجاری کانادایی پذیرفته شوند.
متقاضیان ملزم به سرمایه گذاری هیچ مبلغی از جانب خود نیستند و اگر استارت اپ آنها در کانادا ناموفق باشد، افرادی که از
طریق این برنامه اقامت دائم دریافت می کنند، وضعیت اقامت خود را حفظ می کنند.

مهاجرت به کانادا

مدارک تعهد ویزای استارت آپ کانادا

سازمان سرمایه گذار شامل صندوق سرمایه گذاری ، گروه سرمایه گذاری انجل یا انکوباتور برای نشان دادن حمایت خود از ارسال کند.

این سند شامل اطلاعات مربوط به توافق بین IRCC متقاضی، باید یک گواهی تعهد تکمیل شده را مستقیماً به
متقاضی و سازمان سرمایه گذاری است و هدف آن جمع بندی جزئیات مربوط به تعهد بین سازمان سرمایه گذاری و متقاضی
است.

علاوه بر این ، متقاضی نامه حمایت از سازمان سرمایه گذاری را دریافت می کند که باید این نامه را همراه با درخواست
خود برای اقامت دائم ارائه کند.

اگر دو یا چند متقاضی به عنوان بخشی از یک کسب و کار تجاری وجود داشته باشد، تعهد
سازمان سرمایه گذاری می تواند مشروط به دریافت اقامت دائم یک یا چند “عضو اصلی” از آنها باشد.

شخص اصلی شخصی است که توسط سازمان سرمایه گذاری به طور مشخص به عنوان عضو اصلی شناخته شده است.

ویزای استارت آپ کانادا

اگر به هر دلیلی درخواست
شخص اسااصلیسی مردود گردد، درخواست سایر افراد مندرج در گواهی تعهد نیز رد می شود.
حمایت از سوی چندین سازمان
متقاضیان ممکن است از چندین سازمان موردتایید، حمایت دریافت کنند.

در این صورت تمام عوامل درگیر باید شناسایی شوند.
ارائه می دهند و یک نامه پشتیبانی نیز به متقاضی )متقاضیان( IRCC تمام سازمان های مصوب باهم یک گواهی تعهد واحد به
ارائه می کنند.

چنانچه یک صندوق سرمایه گذاری حامی یک کسب وکار باشد، حداقل مبلغ کل سرمایه گذاری که باید در آن
تجارت سرمایه گذاری شود ، 200000 دلار خواهد بود،

حتی اگر یکی از اعضای گروه انجل نیز در همان تجارت سرمایه گذاری
کند و اگر کسب و کار حداقل از سوی یک گروه انجل و نه صندوق حمایت شده باشد، حداقل مبلغ کل سرمایه گذاری که باید
در آن تجارت سرمایه گذاری شود ، 75000 دلار است.

مهاجرت به کانادا

ویزای استارت آپ کانادا

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293421

02126293449

02126293418

ادرس اینستاگرام ما